Enskilda avlopp – infiltrationer, markbäddar och minireningsverk.

Foto: Anders Hansson, NWT

Foto: Anders Hansson, NWT

Avloppsteknik i Värmland utför markarbeten och enskilda avlopp. Vi gör VA-utredningar och projekterar, fyller i ansökningshandlingar till kommunerna och gräver.

Vi har valt att inte knyta oss till någon specifik tillverkare eller leverantör men går gärna på deras produktutbildningar och förevisningar för att lära oss mera.

Sedan så låter vi fastighetens förutsättningar avgöra valet av teknik och produkter.

DSC_0144Bilden ovan är en Baga markbädd för 50 PE (personer) under konstruktion i juni 2015.
Bilden nedanför är samma fabrikat fast för ett hushåll. 8 meter lång, 2 meter bred.

Baga Markbädd Avloppsteknik i Värmland

Ecobox
En Ecobox small S1, ett minireningsverk, på väg för att installeras.

 

IMG_1292
Minireningsverket installerat och klart. Minireningsverk är en vanlig lösning om du har “Hög skyddsnivå”, liten tomt eller inte vill ha en markbaserad infiltration eller markbädd.

 

Fann AIVABSlamavskiljare (Fann 2006CE) för ett hushåll under installation.

 

Baga_slamavskiljare_forankringsdukPå bilden ovan är vi på väg att förankra en slamavskiljare från Baga med deras  förankringsduk.

 

Avloppsteknik i Värmland AB. Backa 13, 686 91 Sunne. Org. 556926-2206