Vad vi gör

Vi jobbar med allt inom området för små enskilda avlopp – VA-utredningar, markprover, tillståndsansökningar, installationer, besiktningar, slamavskiljare, infiltrationer, markbäddar och minireningsverk.

IMG_1517

Värmland är vårt ordinarie arbetsområde. Sunne, Torsby, Munkfors, Hagfors, Arvika, Årjäng, Karlstad, Filipstad, Kristinehamn, Hammarö och Säffle är några av de kommuner som vi har utfört arbeten i.

Vi har utbildning, ansvarsförsäkring och lämnar 10 års garanti på totalentreprenader.

IMG_3190Förr var det kommunen som angav hur du skulle bygga din avloppsanläggning för att få den godkänd. Så är det inte längre.
Idag ställer kommunen kravet på att du skall ha en fungerande avloppsanläggning som uppfyller reningskravet och lägger över ansvaret på dig som fastighetsägare att lösa uppgiften hur anläggningen skall konstrueras för att göra det.

Det är här som vi kommer in. Vi hjälper till med att utreda förutsättningarna och lämna in tillståndsansökan till kommunen.

IMG_1337

Vi håller även informationsmöten och arrangerar visningar av avloppsanläggningar – både konventionella och mer avancerade. Bilden ovan är från en visning av ett minireningsverk i Sunne kommun hösten 2013.

 

Avloppsteknik i Värmland AB. Backa 13, 686 91 Sunne. Org. 556926-2206