Projektering

Alla fastigheter är olika och därmed är alla avloppsanläggningar unika.
Det är därför det är så viktigt med förarbetet, den s.k. projekteringen.

Det är då som vi kommer fram till vilken teknik, vilken lösning, som passar för din fastighet.

Foto: Anders Hansson, NWT

I Avloppsteknik är vi inte knutna eller bundna till någon specifik tillverkare eller produkt.
Vi låter fastighetens förutsättningar avgöra vilken teknik och vilka produkter vi väljer.
Samtidigt är det viktigt att den anläggning som vi föreslår skall fungera i många många år framöver.

Det betyder att vi använder oss av kompetenta och trygga leverantöer. Det kan exempelvis vara Baga, Fann, Topas eller Skandinavisk Ecotech (Ecobox). Vi nyttjar känd och vedertagen teknik som vi vet fungerar över tid. För när vi ger dig som kund tio års garanti på en komplett anläggning så kan du vara säker på att vi har säkrat samma sak mot våra leverantörer.

IMG_3297

Inte att förglömma, och minst lika viktigt, är arbetsmiljön för de som skall arbeta med din anläggning i framtiden. Krav från Arbetsmiljöverket gör att det inte får vara längre än tio meter slangdragning för slamtömmaren, att brunnslock inte får väga mer än 15 kg och att vägen fram skall bära en 26 ton tung slamsugningsbil. Bland annat.
Baga Markbädd

Kraven på CE-märkning av anläggningens alla komponenter är också en del av projektet när man bygger en ny eller rustar upp en gammal anläggning.

Det kommer nya rön, riktlinjer och lagar varje år. Vi utbildar oss löpande både hos våra leverantörer men även hos organisationer som exempelvis Maskinentreprenörerna för att hela tiden kunna följa utvecklingen. Vi följer även vad som händer hos Hav- och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen och på det lokala miljökontoret.
IMG_1601

 

Avloppsteknik i Värmland AB. Backa 13, 686 91 Sunne. Org. 556926-2206